Ordinace praktického lékaře315 810 626

Vybavení ordinace

Evidence pořadí klientů

Evidence pořadí klientů

Slouží k rychlejšímu odbavrní klientů v čekárně; možnost volby vyšetření u lékaře, odběru, vyzvednutí receptu, vyřízení adminstrativy.
EKG

EKG

Zobrazení elektrické aktivity srdce; EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce.
Tlakový Holter

Tlakový Holter

Ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku, vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti léčby.
Cévní ultrazvuk

Cévní ultrazvuk

Přístroj k detekci průtoku krve v tepnách; používá se při ověření kvality a průtoku krve tepnami a stanovení poměru tlaku kotník-paže (ABP index) k včasnému odhalení onemocnění končetinových tepne, např. aterosklerózou.
Spirometr

Spirometr

Přístroj k vyšetření funkce plic; využívá se při pocitech dušnosti, dlouhodobějším kašli, před většími operačními výkony a při sledování účinnosti léčby nemocí plic.
INR

INR

Přístroj pro měření srážlivosti krve; využívá se zejména ke sledování léčby warfarinem.
CRP a FOB

CRP

Rychlé přístrojové zhodnocení typu zánětu.

FOB

Přístrojové stanovení skrytého krávcení do stolice; vyšetření slouží k včasném záchytu možného nádorového onemocnění tlustého střeva.
Audiometr

Audiometr

Přístroj k vyšetření sluchu; slouží k včasné diagnostice nedoslýchavosti, například u osob pracujících v riziku hluku, po úrazech, středušních zánětech.
Otoskop

Otoskop

Přístoj využívající se k diagnostice zánětů zvukovou a středního ucha.